Kosten lidmaatschap


Overzicht contributies 2017
 Land. Afdracht
 Fed. Afdracht
 Ver. Contributie
Totaal bedrag

 VISpas
 € 14,00
 € 7,00
 € 15,00
 € 36,00
 Extra VISpas
 €   3,50
 € 0,00
 € 15,00
 € 18,50
 ZeeVISpas
 €   3,50 
 € 7,00
 €  15,00
 € 36,00
 NachtVISpas
 €   0,00 
 € 0,00
 € 20,00
 € 20,00
 JeugdVISpas tot 14 jaar
 €   4,50
 € 2,50
 €   7,00
 € 15,00 


Inschrijfgeld voor nieuwe leden vanaf 14 jaar € 5,00 tot 14 jaar € 3,00.Beëindigen lidmaatschap
Uw lidmaatschap wordt telkens automatisch met 1 jaar verlengd.

Beëindiging van uw lidmaatschap dient u onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer voor 1 oktober van het lopende jaar door te geven aan de ledenadministratie van Sportvisserij Nederland.
Dit in verband met het aanmaken van de vispassen voor het nieuwe jaar.
Afmelden per e-mail: ledendadministratie@vispas.nl
Per telefoon: 0900-2025358
                 
Indien u niet correct bij bent geregistreerd, graag de wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie van Sportvisserij Nederland.