Ledenadministratie via Servicebureau

HSV Haal Op laat de ledenadministratie door Sportvisserij Nederland verzorgen. Door gebruik te maken van het Servicebureau van Sportvisserij Nederland wordt een stap gezet in de professionalisering van de vereniging. Dit verlicht de werklast van het bestuur.

Incassomachtiging
Bij leden die een incassomachtiging hebben afgegeven, zal de contributie in november van hun rekening worden afgeschreven. De VISpas zal dan voor het einde van het jaar per post worden verzonden. 

Betaling met factuur/acceptgiro
Leden die eerder per factuur/acceptgiro betaalden zullen in november een factuur + acceptgiro + machtigingskaart ontvangen. Bij leden die met acceptgiro betalen wordt een administratieve toeslag van € 5,00 gerekend. Bij de factuur zit ook een machtigingskaart voor automatische incasso. Indien u deze incassomachtiging afgeeft komt de toeslag van € 5,00 te vervallen. Dan niet de acceptgiro betalen, maar alleen de machtiging insturen. Het Servicebureau van Sportvisserij Nederland zal later de automatische incasso uitvoeren.

Niet tijdig betalen:
Het lidmaatschap dient voor 1 oktober (voor het volgende jaar) te worden opgezegd.
Indien u niet tijdig betaald, dan ontvangt u in januari een 1e herinnering met een toeslag van € 1,50.
Een 2e herinnering met een toeslag van € 2,50  (totaal € 4,00) wordt in het 2e kwartaal verzonden.

Advies:
Maak gebruik van de automatische incasso, waardoor de kosten beperkt blijven en u verzekerd bent van uw VISpas.

Voor vragen m.b.t. de facturen en/of ledenadministratie kunt u terecht bij Sportvisserij Nederland via telefoonnummer: 030-6058490 of per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl.