Reglement koningsvissenWedstrijdreglement Koningsvissen

De Loting:Vindt plaats ongeveer1 uur vóór aanvang van de wedstrijd, door de Wedstrijd-
commissie.
Bij het;
1-ste signaal:Voeren en vissen.

2-de signaal:Einde wedstrijd.

Hoeveelheid voer:Dit is vrij.
Het is tijdens de wedstrijd, alleen toegestaan om licht bij te voeren, d.w.z met één hand pakken en met deze hand te voeren.

Aas:Verse de vase, gekleurd voer en aardappelen zijn niet toegestaan.


De hengel lengte:Deze is vrij.

Vlonders en kisten: de twee voorste pootjes mogen in het water staan

Vis:Alle gevangen vis worden gewogen, m.u.v snoek, snoekbaars en paling, deze moeten direct terug gezet worden.

Het leefnet:De vis dient in een deugdelijk leefnet tot de weging bewaard te blijven, met een maximum van 10 kg per net, alle gewicht erboven wordt afgerond naar 10 kg.

De DOBBER De dobber moet het lood kunnen dragen,

Regels: Er wordt gevist op gewicht.

De katapult: Het gebruik van een katapult is niet toegestaan.

Reglement:Bij geschillen waarin ‘t reglement niet voorziet, beslist de Wedstrijdcommissie.

Aansprakelijkheid: De vereniging en /of het bestuur van”Haal Op”stelt zich niet aansprakelijk, voor
schade aan personen en /of eigendommen van deze personen.

Telling Koningsvissen bestaat uit 4 wedstrijden waarvan 3 wedstrijden worden geteld
voor de eind uitslag. Per wedstrijd krijgt men punten, De visser met het meesten
gewicht krijgt1 punt bij het 2 meesten gewicht 2 enz. enz. na 4 wedstrijden
worden de punten telling gedaan . en valt de slechtste wedstrijd af. De gene die
dan de minste punten heeft is koning.