Wedstrijdreglement vrije hengelDe Loting:
Vindt plaats ongeveer 1 uur vóór aanvang van de wedstrijd, door de Wedstrijdcommissie 

Bij het;
1-ste signaal: Voeren en vissen.

2-de signaal: Einde wedstrijd.

Hoeveelheid voer: Dit is vrij.

Aas: Verse de vase, gekleurd voer en aardappelen zijn niet toegestaan.

De hengel dit is een vaste hengel of een hengel met molen (b.v. Feeder, karper,
Winker picker enz. Men mag maar met één hengel vissen.

Vlonders en kisten: de twee voorste pootjes mogen in het water staan.

Vis: Alle gevangen vis worde gewogen, m.u.v. snoek, snoekbaars en paling, deze moeten direct terug gezet worden.

Het leefnet:De vis dient in een deugdelijk leefnet tot de weging bewaard te blijven, met een maximum van 10 kg per net, alle gewicht erboven wordt afgerond naar 10 kg.
Het vissen Er mag tijdens de wedstrijd niet over een ander visplaats vissen ook al zit er niemand .

Regels: Er wordt gevist op gewicht.

De katapult: Het gebruik van een katapult is niet toegestaan.

Reglement: Bij geschillen waarin ‘t reglement niet voorziet, beslist de Wedstrijdcommissie.

Aansprakelijkheid: De vereniging en /of het bestuur van ”Haal Op” stelt zich niet aansprakelijk,

voor schade aan personen en /of eigendommen van deze personen.

Telling de vrije hengel wedstrijd bestaat uit 4 wedstrijden waarvan 3 wedstrijden worden geteld
voor de eind uitslag. Per wedstrijd krijgt men punten, De visser met het meesten
gewicht krijgt1 punt bij het 2 meesten gewicht 2 enz. enz. na 4 wedstrijden
worden de punten telling gedaan . en valt de slechtste wedstrijd af. De gene die
dan de minste punten die wint de vrije hengel wedstrijd